Karta moderacji

W jaki sposób zapewniamy przyjazną atmosferę i wzajemny szacunek?

Nasza witryna jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, które zachowują się uprzejmie i szanują innych. Została ona zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić unikalne i przyjazne dla użytkownika doświadczenie. Dlatego ważne jest, abyśmy dbali o to, by interakcje odbywały się z poszanowaniem wszystkich osób.

Zapewniamy, że rejestracja Użytkownika i zapisanie się na Subskrypcję odbywa się zgodnie z warunkami sprzedaży usług, ale nie kontrolujemy prawdziwości podanych informacji ani ich ważności, nie kontrolujemy też późniejszych modyfikacji profilu dokonywanych przez danego Użytkownika. Nie ingerujemy również w relacje i wymianę między użytkownikami.

Przed publikacją zachęcamy użytkownika do starannego wyboru informacji, które chce opublikować.

Poniżej znajdziesz zasady, których należy przestrzegać, aby publikowane przez Ciebie treści (zdjęcia, zdjęcia, opisy, recenzje) zostały zatwierdzone.

Zdjęcie profilowe

Główne zdjęcie profilowe:

 • Musi przedstawiać wyłącznie Użytkownika;
 • Nie może przedstawiać wyłącznie niepowiązanych ze sobą elementów (krajobrazu, zwierząt itp.);
 • Nie może zawierać tekstu;
 • Musi zachowywać szacunek dla linii redakcyjnej naszego serwisu i dobrych obyczajów: żadnych nagich, sugestywnych, erotycznych zdjęć ani zdjęć osób niepełnoletnich;
 • Powinno być dobrej jakości i mieć format umożliwiający jego optymalne wyświetlanie na stronie.

Zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika na swoim profilu danych osobowych, takich jak: adres e-mail, numer telefonu, nazwisko, adres, a także tekstów lub wiadomości o charakterze reklamowym.

Publikacje

Publikacje są bezpłatne, z wyjątkiem publikacji w następujących celach, które są surowo zabronione:

 • Do przekazywania swoich danych osobowych innym użytkownikom poprzez system wiadomości lub poprzez czat z kamerą internetową (lub poprzez każdy inny możliwy sposób);
 • W celach zawodowych, reklamowych, promocyjnych lub komercyjnych (nagabywanie, prostytucja, eskorta itp.) lub odsyłających do jakichkolwiek zewnętrznych witryn komercyjnych,
 • W celu zaszkodzenia komukolwiek w jakikolwiek sposób poprzez publikowanie wiadomości lub treści, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, prawami osób trzecich, obrażają wrażliwość nieletnich lub stanowią zakłócenie porządku publicznego,
 • W celu publikowania treści (zdjęcia, teksty, filmy) sprzecznych z postanowieniami karty redakcyjnej naszego serwisu oraz dobrymi obyczajami. Treści naruszające prawo będą systematycznie usuwane bez uprzedzenia,
 • Do rozpowszechniania jakichkolwiek obraźliwych treści, osobistych inwektyw, obelg, oczerniania, gróźb, nawoływania do nienawiści, przemocy, samobójstwa, terroryzmu, nękania lub gróźb wobec innego Użytkownika, lub osób trzecich,
 • Do rozpowszechniania treści o charakterze zniesławiającym lub krzywdzącym dla innych ze względu na ich pochodzenie, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność lub pochodzenie społeczne,
 • Do rozpowszechniania treści naruszających prawa do wizerunku, prawa do prywatności, prawa autorskie lub prawa pokrewne bądź ochronę danych osobowych osób trzecich,
 • Do rozpowszechniania wszelkich komentarzy zachęcających do nadmiernego lub niewłaściwego spożywania alkoholu, lub promujących pijaństwo,
 • Do rozpowszechniania treści mających na celu pogorszenie jakości usług (wirusy, spam, profile oszustów itp.),
 • Do rozpowszechniania hiperłączy do stron, które nie przestrzegają prawa obowiązującego w jego kraju, nielegalnymi i sprzecznymi z normami moralnymi,
 • Wszelkie próby oszustwa, rozpowszechniania wiadomości handlowych lub reklamowych, phishingu będą natychmiast prowadziły do trwałego zamknięcia konta Użytkownika.

Snapy

Publikacje snapów są bezpłatne, z wyjątkiem publikacji w następujących celach, które są surowo zabronione:

 • Przekazywanie danych osobowych (adres, e-mail, numery telefonów)
 • Dostarczanie treści sprzecznych z postanowieniami karty redakcyjnej naszego serwisu oraz z dobrymi obyczajami (alkohol, narkotyki, przemoc, zdjęcia męskich narządów płciowych). Podobnie nie będą akceptowane następujące elementy:
 • snapy przedstawiające nieletnich,
 • spany z logo reklamowym,
 • snapy przedstawiające znane osobistości,
 • snapy przedstawiające twarz, która nie odpowiada płci Użytkownika,
 • snapy słabej jakości, rozmazane lub ciemne,

Możesz podjąć działania

W tym celu udostępniamy łącze „powiadomienie o treściach niezgodnych z prawem”, za pomocą którego możesz w dowolnym momencie zgłosić wszelkie nielegalne lub nieodpowiednie treści, na które możesz się natknąć na naszej stronie. Łącze to pojawia się w profilu każdego zarejestrowanego Użytkownika.

Możesz również powiadomić nas o takich treściach, wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail customer@mainpay.net

Zobowiązujemy się do reagowania w przypadku otrzymania informacji o treściach, zachowaniu lub wykorzystaniu, które są niedozwolone lub nie są zgodne z OWU, oraz do podjęcia środków, które uznamy za najbardziej odpowiednie w danej sytuacji. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania wszelkich treści, które nie są zgodne z niniejszymi zasadami i postanowieniami OWU.