Vecht tegen spammers

Onze toezeggingen om jou te beschermen tegen kwaadwillende leden.

Hoe zorgen we voor jouw veiligheid?

Voordat we ze detecteren, kunnen kwaadwillende leden profielen aanmaken voor andere doeleinden dan uitwisseling: we noemen deze personen spammers. Wij nodigen je dan ook uit zeer waakzaam te zijn wanneer je twijfelt aan de werkelijke bedoelingen van een persoon op de site.

Een spammer is een persoon die zich op de site registreert, meestal onder een valse identiteit, die gekaapte IP-adressen en speciaal aangemaakte e-mailadressen gebruikt voor illegale doeleinden zoals het bedriegen van klanten, afpersing van geld, phishing, chantage, oplichting, enz.

Omleiding van klanten. De spammer probeert leden van onze service naar frauduleuze sites van concurrenten te lokken. Spammers nemen contact op met geregistreerde leden en bieden aan te handelen via een ander platform of een concurrerende site. Voorbeeld: "Hoi, ik heb een betere datingsite gevonden, voeg me daar toe, mijn gebruikersnaam is xxx";

Oplichterij. De modus operandi kan als volgt zijn: de spammer wisselt uit met een geregistreerd lid en schept een emotionele band met hem of haar. De spammer gebruikt dan een of andere reden om het lid om geld te vragen (sterfgeval in de familie, aankoop van een vliegticket om zich bij het geregistreerde lid te voegen, enz.)

Chantage, afpersing van geld. In dit geval is de aanpak van de spammer offensiever. Het doel is om geld van gebruikers te verkrijgen door bedreiging of dwang. Dit uit zich door berichten als: "Ik weet dat je getrouwd bent en dat je op een datingsite zit... geef me 500 euro".

De strijd tegen spammers vraagt tegenwoordig een aanzienlijk budget aan ons en dit is vooral nodig voor jouw veiligheid (moderators, fraudebestrijdingsdienst, steeds efficiëntere technische tools, enz.)

Je kunt actie ondernemen

Hiervoor bieden wij je ook een "misbruik"-link aan waarmee je misbruik dat je op de site opmerkt, te allen tijde kunt melden. Deze link verschijnt op het profiel van elk geregistreerd lid.

Een procedure voor de melding van misbruik, gemakkelijk online beschikbaar, is ook beschreven in de Algemene Gebruikersvoorwaarden evenals in ons moderatiehandvest. Je kunt dergelijke inhoud ook melden door een e-mail te sturen naar het volgende adres: customer@mainpay.net

Wij hechten er belang aan te reageren wanneer ons inhoud, gedrag of gebruik wordt gemeld of gemeld dat ongeoorloofd is of niet in overeenstemming met de Algemene Gebruikersvoorwaarden en maatregelen te nemen die wij het meest geschikt achten voor de situatie.

Sancties kunnen bestaan uit: een waarschuwing, tijdelijke schorsing of definitieve verbanning van het lid.

Onze technische middelen

Naast deze tool zetten wij vele technische middelen in om elke vorm van fraude te bestrijden.

Wij hebben ook een intern een uniek softwareprogramma ontwikkeld, speciaal voor de bestrijding van spammers. Dit is de implementatie van knowhow die in de loop der jaren is opgedaan.

Deze software is gebaseerd op een ledendetectiesysteem dat op vier punten ingrijpt:

  • Bij inschrijving;
  • Direct na inschrijving;
  • Na elk verzonden bericht op de chat;
  • Op het moment van opzegging door andere gebruikers.

Deze criteria zijn het resultaat van unieke knowhow en van menselijke tussenkomst: de criteria worden vastgesteld na observatie en analyse van het gedrag en de praktijken van spammers (die zeer regelmatig veranderen) en handmatig door onze teams geprogrammeerd.

Onze tussenpersonen

Om de strijd tegen verdachte profielen en gedragingen te versterken, zijn tussenpersonen van essentieel belang, bestaande bij ons uit twee onderdelen:

Klantenservice & moderatie


De klantenservice heeft specifieke knowhow ontwikkeld op het gebied van het identificeren en verwijderen van spammerprofielen. De Klantenservice neemt het over van de technische tools.

Er is een moderatiehandvest opgesteld om aan onze teams de criteria te specificeren die moeten worden gebruikt bij de analyse en mogelijke verwijdering van een spammerprofiel.

Dit handvest is ontworpen om de gebruikers een maximum aan comfort te garanderen, alsook een grote betrouwbaarheid bij hun verschillende uitwisselingen met andere leden van de dienst.

Uittreksels uit dit handvest worden in de Algemene Gebruikersvoorwaarden van de leden opgenomen om de leden te informeren over de wijze waarop hun inhoud (beschrijvingen, meningen, opmerkingen, foto's) zal worden gemodereerd en binnen welk tijdsbestek.

Het handvest herinnert de leden ook aan verboden inhoud en gedrag en beschrijft de procedure om leden op de hoogte te brengen van illegale inhoud.